DIONÝSOS

Projekt zaměřený na teenagery z dětských domovů a jejich adaptaci na standardní životní podmínky.

 Jít do restaurace a něco si objednat. Absolutně běžná záležitost pro nás všechny. Ale bohužel to není pravda! Pro děti z dětských domovů je to něco výjimečného. Proto byl vymyšlen projekt Dionýsos, aby tyto děti měli možnost vyzkoušet si zážitek a prostředí v dobré restauraci - pro jiné tak běžný. Možná jednou, až vyjdou z dětského domova, a půjdou na večeři s rodinou svého partnera do jiné dobré restaurace využijí tuto zkušenost, kterou projdou děti z dětských domovů zařazených do našeho projektu několikrát za rok od svých čtrnácti let. Vlastně doufáme, že si na náš Dionýsos a na nás ani nevzpomenou, že to prostě bude pro ně normální – proto to děláme :-). Projekt dočasně pozastaven.