LETHE

 

K fenoménu smrti a utrpení se buď obracíme zády a tváříme se, že se nás nedotýkají, nebo je přijmeme jako neoddělitelnou součást lidského života. V každém případě mu nedokážeme nakonec uniknout. Dnešní společnost a lidé povětšinou praktikují životní styl, který smrt, přesněji řečeno umírání, vytěsňuje někam na okraj našeho vnímání. To jen do chvíle, dokud se nedotkne nás, nebo našich blízkých.

Projekt LETHE si klade za cíl odbourávat uměle vytvořené hranice, vytvářející zažité postoje společnosti a zejména prostředí, kam byl proces umírání vytlačen. Právě prostředí LDN, či HOSPICŮ jsou místa, do kterých jsou aktivity LETHE cíleny. Dlouhodobým cílem našeho projektu je nejen široce otevřít diskusi na toto téma, ale zejména vytvořit a koordinovat organizované aktivity dobrovolníků. Lidí, kteří chtějí navštěvovat pacienty v LDN a hospicích a svou přítomností jim tak zpříjemňovat ty nejtěžší chvíle.

Našim hlavním cílem je tedy vytvořit společenství dobrovolníků, kteří obyčejným lidským přístupem, rozhovorem či prostým pohlazením a nasloucháním, vyplní samotu, bolest a utrpení umírajících a trpících lidí. LETHE chce tímto způsobem zajistit nehonorovanou službou pro pacienty, kterou v současnosti nejsou z mnoha důvodů schopny poskytnout zřizovatelé těchto zařízení. Službu, která  prostou přítomností jiné bytosti zpříjemní čas prostoupený samotou a často také depresivním prostředím.  Dobrovolníci projektu LETHE mají za cíl přinést radost a rozptýlení.

Projekt LETHE v sounáležitosti s hlavní dobrovolnickou činností přináší také dva vedlejší doprovodné produkty. Jedním je instalace obrazů mistra Zdeňka Hajnýho, který je bezesporu jedním z nejlepších tvůrců povznášející atmosféry skrze malířské umění. Autentické kopie jeho obrazů budou po dohodě s majiteli nemocničních zařízení dlouhodobě zapůjčeny a instalovány v prostorách oddělení LDN a hospiců.

Druhým doprovodným produktem jsou recitálové umělecké produkce na těchto odděleních. Známí i neznámí umělci budou prostřednictvím hudby, či předčítaných textů, potažmo osobním  rozhovorem  "tvořit atmosféru" . Cílem této části projektu je mimo samotné produkce také upozorňovat veřejnost na celý projekt a možnost, se ho aktivně účastnit.

Zahájení projektu prostřednictvím prezentačního večeru je plánováno na 8. 10. 2009 v prostorách velkého sálu Novoměstské radnice. V současné době koordinujeme a připravujeme jednotlivé části projektu, včetně chystaného natáčení dokumentu o fenoménu smrti, umírání a práci také dobrovolníků v tomto prostředí. Celý projekt včetně zahájení dobrovolnické sekce bude aktivován v roce 2010.

Vážení přátelé, hledáme partnery, či spolupracovníky, kteří nám pomohou v realizaci projektu LETHE. Hledáme lidskou sounáležitost, která vychází z vnitřního zájmu o cizí utrpení. Bez tohoto vnitřního pocitu není možné se tohoto projektu aktivně účastnit. Jedna z forem možné spolupráce je prosté vyjádření souhlasu s projektem LETHE.  Ve skutečnosti je důležitá jen naše vlastní ochota či touha pomoci a naše vnitřní rozhodnutí. To je jediné kritérium, omezující vstup do společenství lidí v projektu LETHE.

 Projekt ukončen.