NAŠE DĚTI

 

Projekt zaměřený na pomoc dětem, které vstupují do života z dětských domovů. Cílem projektu je pomoci těmto mladým lidem získat řidičské průkazy. Proto chceme vytvořit systém zahrnující zřizovatele dětských domovů (dětské domovy, asociaci autoškol), vybrané autoškoly, donátory, iniciátora a organizátora projektu a dobrovolníky.

Vybraná autoškola, osvědčená a fungující, v dosahu dětského domova (povětšinou region okresního města - viz aktuální stav rozložení DD) poskytne v průběhu kalendářního roku 2x  zdarma a 3x jen za technické náklady, kurz na řidičské oprávnění skupiny B, pro vybrané děti z DD (vybráno vedením DD - jako motivační program).
Za poskytnutou službu bude autoškola zařazena do sjednoceného systému poskytovatelů těchto služeb a partnerů projektu. Vozy této autoškoly budou speciálně označeny sjednoceným designem (polep velkoplošným tiskem) se symboly projektu a jeho účastníků (viz příloha). Toto označení bude propůjčeno vybrané autoškole (systém výběru provede EII a asociace autoškol) na jeden rok a bude realizováno na náklady projektu. Polep aut a sjednocený design zajistí EII v součinnosti se spolupracující reklamní agenturou, která polep poskytne jen za technické náklady výroby. Náklady spojené s označením aut a propagací projektu bude zajišťovat EII v součinnosti s donátory projektu. Reklamní agentura bude provádět dle dohody polep v regionu kraje.  
Bonusem pro autoškoly a účastníky projektu je medializace celého projektu, zejména vybraných autoškol v daném regionu DD. Propagace projektu formou plakátů A3 na všech středních školách ve spolupráci s jejich zřizovatelem. Dle finančních možností též prezentace projektu formou billboardu a plakátů na výlepových plochách - preference sponzorské spolupráce. Propagace v médiích formou sponzorské, či reciproční spolupráce. Propagace s odkazem na vytvořené webové stránky, kde budou odkazy na partnery projektu (autoškola - reklamní agentura - donátor) v daném regionu a prosba o podporu projektu směrem k veřejnosti, která by měla při výběru autoškoly preferovat právě účastníky projektu.

Projekt dočasně pozastaven.