2 - CRT / projekt generální podpory cesrovního ruchu a lázeňství v regionu Teplicko

Cílem tohoto projektu je zmapovat, spojit a následně prezentovat celý region formou nejmodernějších komunikačních a prezentačních technologií jako atraktivní destinaci pro domácí, ale zejména mezinárodní klientelu  cestovního ruchu.  Tyto formáty budou napojeny na komplexní nabídku služeb a komerčních aktivit regionu, které dnes návštěvník a turista vyžaduje, a která bude odpovídat vybraným cílovým skupinám.

Výsledná forma bude zahrnovat nejzajímavější destinace a oblasti v návaznosti na historii, kulturu, …. Formou nejmodernější technologie QR kodů a moderních mobilních aplikací na straně jedné a webových prezentací a komunikace na sociálních sítích v celosvětovém dosahu na straně druhé. Jedná se o živý technologický organizmus a proces, který se bude neustále posouvat s technologickým růstem.

Celý projekt je zastřešen autorizovaným systémem a registrovanou značkou a je propojen s projektem poutního místa na ostatcích St. CLARI z Dalmácie, jehož ostatky leží od 17. Století v chrámu povýšení sv. Kříže v Teplicích na Zámeckém náměstí. V plném provozu počítá s variantou až deseti jazykových mutací.

Realizace projektu začala v roce 2012 a spuštění první, startovací Fáze I. Tohoto projektu, je plánována na listopad  roku 2015 a zahrnuje veškeré legislativní a smluvní kroky. Fáze II. Zahrnuje Spuštění celé technologické části a jejího  naplňování daty, a to v rozmezí od listopad 2015 až srpna 2016. Fáze III., kdy bude projekt plně spuštěný  a nadále pak průběžně aktualizovaný a oživovaný je plánována na listopad roku 2016.

Autorem a majitelem projektu, registrovaných značek a technologií je naše společnost EUROPEAN INITIATORY INSTITUTE z.s.  Jako partnery a účastníky projektu jsou v prvé řadě zamýšleny města a obce regionu Teplicka, Ústecky kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury a Ministerstvo průmyslu. Dále pak EU pro nadnárodní rozměr projektu  a v neposlední řadě významné podnikatelské a komerční subjekty regionu Teplicka.