FÉNIX

 Projekt f é n i x je zaměřen na pomoc lidem bez domova. Bezdomovci, jak jim často říkáme lidovým slangem, jsou lidé z různých vrstev a různých osudů. Ne vždy je jejich osud jen odrazem jejich vůle žít takovýmto stylem. Ne vždy se tito lidé dostali na ulici vlastní vinou. Zcela určitě se i mezi těmito lidmi najdou tací, kteří by rádi změnili svůj osud, ale bohužel to se jim to nedaří bez cizí pomoci, pomoci společnosti i jednotlivců.

Naše nezisková organizace se věnuje individuálně některým těmto lidským osudům a snaží se jim pomoci nalézt cestu zpět do normálního života.

Snažíme se hledat s těmito lidmi nejen novou možnost bydlení, ale také cesty jak se vrátit k původním životním návykům a jednání. Pomáháme najít nové bydlení, zařízení bytu, nové zaměstnání a také v mnoha případech léčbu těla i ducha. Někdy je pro tyto lidi také nutné vypořádat se s hříchy minulosti, aby bylo možné začít nový život. To vše tito lidé potřebují, pokud se rozhodnou bojovat za svou důstojnost. Důstojnost je totiž to, co člověk bez domova ztratí jako první. Bylo by smutné, pokud by jsme jako lidská společnost odmítli pomoc stejným lidským bytostem, zejména pokud je to v našich silách a možnostech.