ZNOVU DO DÍLA

Po několika letehc, kdy naše společenství ukončilo své  projekty, neboť  doba nebyla vhodná a naše síly vyčerpány, se vracíme opět k činorodé práci. Zaměřujeme se cíleně na jeden ze základních bodů naší činnosti a tím je podpora cestovního ruchu a lázeňství  v regionu Teplicko.  Zejména a konkrétně na vytvoření poutního místa na ostatcích sv. Clari a také na vytvoření podpory cestovního ruchu formou podpory moderních technologií a aplikací. V neposlední řadě  pak na projekty zaměřující se na iniciaci a spojování generací a obyvatel města Teplice. Po delší době své projekty ukážeme i na našich stránkách, které ,přiznejme si, zanedbáváme…

Vše dobré všem lidem dobré vůle… Tým EII z.s.