NÁVŠTĚVA U HEJTMANA


 V úterý 6. října proběhlo setkání zástupců občanského sdružení European Initiatory institute a pravoslavné církve v Teplicích s panem Bube...níčkem, hejtmanem Ústeckého kraje. Tématem byl projekt a myšlenka zřízení poutního místa nad ostatky křesťanského mučedníka sv. CLARI, které jsou uloženy v chrámu Povýšení sv. Kříže na Zámeckém náměstí. Myšlenka takto významné destinace cestovního ruchu v Ústeckém kraji hejtmana zaujala a zvažuje přijetí osobní záštity nad tímto projektem.

Foto: Na fotkách hejtman Bubeníček za Ústecký kraj, Otec Miroslav Vachata za Pravoslavnou církev a Tomáš Jarolím za EII, o.s.